| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 5 years, 11 months ago

 

Velkommen til

 

 HORTEN VELSAMARBEID

 

Epost: post@hortenvelsamarbeid.org

 

 

Horten Velsamarbeid er et samarbeidsorgan for Velforeningene i Horten kommune.

 

Velsamarbeidet ble formelt etablert den 26. juni 2013. Nåværende styresammensetning er vist på denne siden.  

 

Aktuelle saker 

 

Styret har fokusert på å få til et godt samarbeid med Horten kommune, noe som nå er i god gjenge. 

 

Det er Hortens kommuneplan for perioden 2014 - 2026 som er i fokus for tiden, og da først og fremst planens samfunnsdel og arealdel. Her er Horten Velsamarbeid en høringsinstans. 

 

Styret har vært opptatt av kompetanseheving for velforeningene og initierte en fagkveld med kommunen der kommunens fagansvarlige gjennomgikk saksgang og muligheter for påvirking av kommuneplanen (referater finnes her). 

 

Styret følger dessuten aktivt  med på det som skjer som er av interesse for store deler av kommunen, så som "Drømmen om Horten", planlagte utbyggingsområder, jernbaneutbygging, foreslåtte veiprosjekter, osv. 

 

Horten Velsamarbeid er med i referansegruppene  for kommuneplanens samfunnsdel og for kommuneplanens arealdel. Dette arbeidet med referater og diverse materiale fra kommunen er samlet på vår side: Kommuneplanen - Horten kommune.

 

 

Årsmøte 2015

 

Årsmøtet 2015 ble avholdt på Horten Rådhus - Kommunestyresalen den 12. mai 2015. 

Referater og vedlegg kan leses på våre referatsider

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.